SiteHeart
home map mail
ua ru en
 • a_Woman holding car BE 1.jpg
 • man driving car 1.jpg
 • Rush hour traffic on a highway.jpg
 • z_Woman holding SUV BE.jpg
 • a_Woman holding apple beside the word health.jpg
 • Couple cooking pasta together.jpg
 • Doctor holding stethoscope to baby s chest an.jpg
 • Elderly man drinking glass of beer in old wooden barn.jpg
 • Health-Care-Insurance1.jpg
 • kids with large sunglasses and popsicles.jpg
 • Little girl daydreaming out classroom window.jpg
 • z_Woman_artG.jpg
 • Country Home Nova Scotia Armdale.jpg
 • Distant Farm Saskatchewan Canada.jpg
 • front door and garden.jpg
 • house_ins.jpg

Голові правління СК______________________________

                                                                                                    Адреса СК________________________    

Гр.-на           ________________________________

Паспорт, Серія,номер ,виданий ,дата    

   Ваша адреса реєстрації_______________________

Ваша фактична адреса________________________

ПРЕТЕНЗІЯ

 

00.00.2000 р. в м. __________, на вул.._____________ внаслідок ДТП мій автомобіль марка авто державний номер зазнав технічних пошкоджень.

Винуватим у ДТП 00.00.2000 р. р. є ФІО винуватця ДТП згідно постанови Назва суду у м._________ від 00.00.00 р., яка станом на 00.00.2000 р. набрала законної сили.

Цивільно-правова відповідальність ФІО винуватця ДТП   була застрахована в СК ______________відповідно до договору страхування Полісу «Автоцивілки».

При настанні страхового випадку страховик, тобто в даному випадку Ви, відповідно до лімітів  відповідальності  відшкодовує оцінену шкоду, яка була заподіяна у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи. (ст.22.1. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» далі ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ»).

00.00.2000 р. експертом – ФОП ____________________________було складено Звіт про оцінку вартості відновлювального ремонту №___________ , відповідно до якого вартість відновлювального ремонту автомобіля марка авто державний номер , пошкодженого внаслідок ДТП,  складає: ______________грн.

На вимогу ст. 33. вищезазначеного закону я повідомив Вас про страховий випадок , та в свою чергу виконав всі обов’язки, які передбачені ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ». Керуючись ст.35 ЗУ «Про ОСЦПВВНТЗ» я 00.00.2000 р. подав Вам заяву про страхове відшкодування, зі всіма документами, що вимагалися. Дані документи були прийняті Вашим працівником 00.00.2000 р. Вхідний № _________________

Після розгляду отриманих  документів про дорожньо-транспортну пригоду страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті страхового відшкодування, і протягом   трьох   робочих   днів   з   дня   прийняття відповідного рішення  зобов’язаний  направити  заявнику письмове повідомлення щодо прийнятого рішення.  Жодних повідомлень від Вас мною отримано не було.

Виплата страхового відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня отримання Страховиком визначених у статті 35 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» документів (ст.37.1. Закону).

Таким чином виплата страхового відшкодування мала бути здійснена Вами не пізніше 00.00.2000 р.

Всупереч даній нормі Ви не провели виплату відшкодування . У відповідності із п.1.Ст.992. Цивільного кодексу України „У разі несплати страховиком страхувальникові або іншій особі страхової виплати страховик зобов’язаний сплатити неустойку в розмірі, встановленому договором або законом.”

В відповідності з ст. 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ» За кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє у період, за який нараховується пеня. Таким чином, прошу зробити відповідні розрахунки, станом на 00.00.2000 р., та виплатити мені пеню.

Також відповідно до ст. 536 та 625 Цивільного кодексу України Відповідач зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за увесь час прострочення, а також 3% річних з простроченої суми. Прошу сплатити мені втрати від інфляції за термін прострочки та 3% річних

У разі порушення зобов’язання настають  правові  наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: відшкодування збитків та моральної шкоди. (ч.4.ст.1. ст. 611 Цивільного кодексу України).

Власник,  права якого порушені, має право на відшкодування завданої йому майнової та моральної шкоди. (п. 3. Ст. 386 Цивільного кодексу України).

Також, у відповідності із ст. 23 ЦКУ  Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав, яка полягає у  душевних  стражданнях,  яких  фізична  особа  зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна. Моральна  шкода  відшкодовується  незалежно  від  майнової шкоди,  яка підлягає відшкодуванню,  та не  пов’язана  з  розміром цього відшкодування.

Внаслідок пошкодження мого ТЗ, зі своєї сторони я вчинив всі необхідні дії для отримання страхової виплати, чого не було здійснено Вами. Затягування Вами процесу виплати мені відшкодування на ремонт мого ТЗ, порушення Вами своїх зобов’язань за договором страхування, спричинило мені душевні хвилювання, оскільки через постійні звертання до Вас та Вашого представника, телефонні переговори, необхідність термінового пошуку великої суми коштів для здійснення ремонту авто, я постійно відлучався з робочого місця, менше часу проводив з сім’єю, став дратівливим, що вплинуло на мої родинні стосунки, стосунки з безпосереднім керівництвом, колегами по роботі та друзями.

Розмір моральної шкоди я оцінюю в розмірі 10% від суми загальної шкоди.

На підставі викладеного, керуючись статтями 22.3, 37.1., 37.2 Закону «Про ОСЦПВВНТЗ», статтями 23, п. 3. ст. 386, 525, 526, 530, 536, 611, 625, 979, 992 ЦК України, -

ПРОШУ:

1.Сплатити на мою користь невиплачену суму страхового відшкодування –______________грн. та вартість проведення експертизи __________ грн.

2. Сплатити на мою користь штрафні санкції за невчасне виконання своїх обов’язків: пеню, інфляційні, 3% річних.

3. Сплатити на мою користь моральну шкоду у розмірі 10% від суми загальної шкоди з урахуванням штрафних санкцій.

У випадку незадоволення даної претензії в десятиденний термін з моменту її отримання, я залишаю за собою право звернутись в суд з позовом про примусове стягнення з Вас  заборгованості.  При цьому, у зв’язку із безспірністю позовних вимог, на Вас буде покладено додаткові витрати з відшкодування судових витрат.

Також мною буде подано заяву у державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг з проханням провести перевірку Вашої діяльності, та лист до МТСБУ   з копіями документів, які підтверджують право на отримання страхового відшкодування. Сподіваюся на ваше розуміння, та позитивне вирішення питання виплати страхового відшкодування.

Документи, необхідні для розгляду даної претензії, є у Вашому розпорядженні.

 00.00.2000 р.                         підпис                                                                 Ваше ФІО

  

 

 

 

 
Чи бачите Ви сенс у роботі зі страховим брокером ?
   
   
   
   
 
Курс валют, НБУ
100 USD     
100 EUR     
10   RUB